Positief advies Raad voor Cultuur voor De Ateliers

Het team van De Ateliers is verheugd over het positieve advies van de Raad voor Cultuur over onze subsidieaanvraag in het kader van de Culturele basisinfrastructuur (BIS) 2025 – 2028. De Raad onderstreept dat De Ateliers een onderscheidend profiel heeft en daarmee een unieke plek in het landelijk bestel inneemt.

Uit het advies spreekt waardering voor ons werk: het stimuleren van talentontwikkeling van jonge beeldende kunstenaars, door het ondersteunen van rigoureuze kunstpraktijken die betekenis hebben voor de (culturele) wereld waarin wij leven. Volgens de Raad heeft De Ateliers haar reputatie als gerenommeerd internationaal postacademische instelling hoog gehouden. Nieuwe begeleiders hebben zich aan het instituut verbonden, die beter aansluiten op de praktijken van deelnemers. De Raad waardeert de meer naar buiten gerichte koers en hoe De Ateliers nieuwe publieke verbintenissen aangaat.

De opening van Woonhuis, de voormalige conciërgewoning die is omgebouwd tot een multifunctionele projectruimte, biedt nieuwe mogelijkheden voor sociale betrokkenheid, de vorming van nieuwe gemeenschappen en uitwisseling. Activiteiten van Woonhuis (zoals exposities, fellowships, performances, et cetera) worden door deelnemers van De Atelier zelf geprogrammeerd. De Raad schrijft: ‘In Nederland is Woonhuis het eerste door kunstenaars gerunde tentoonstellingsplatform dat is aangesloten bij een door kunstenaars geleide postacademische instelling én dat zich richt op zowel makers als publiek. Hiermee sluit De Ateliers aan bij een traditie die al langer bestaat in de Verenigde Staten en Canada. Voor de van oudsher gesloten instelling is dit een grote stap richting meer openheid en publiekstoegankelijkheid.’