Shigeru Hasegawa

Japan, 1963

Participant De Ateliers 1992-1994