Aanmelding

> Aanmeldingsformulier
Aanmelden

De Ateliers staat open voor kunstenaars die aan het begin staan van hun professionele ontwikkeling. De voorkeur gaat uit naar aanmelders jonger dan 30, maar er is geen leeftijdslimiet, ook oudere kunstenaars kunnen zich aanmelden. Aanmelders dienen het Engels machtig te zijn. Een voltooide vooropleiding en ervaring in de beroepspraktijk zijn niet vereist; aanmeldingen worden beoordeeld op beeldende kwaliteiten en artistieke ambities. Alle aanmeldingen worden beoordeeld door de vaste begeleiders van De Ateliers.

De deadline voor aanmelding voor werkjaar 2018-2019 (start 1 september 2018) is 1 februari 2018. De aanmelding is geopend vanaf 1 december 2017.
De selectieprocedure duurt ongeveer vier maanden. Aanmelders worden per email op de hoogte gebracht van de uitkomst van de selectie. De namen van de nieuwe deelnemers worden begin juni op de website aangekondigd.

Aanmelders die zijn afgewezen kunnen na een jaar nogmaals aanmelding doen met nieuw werk. Door de grote hoeveelheid aanmeldingen is het helaas niet mogelijk elke beslissing individueel toe te lichten.