Aanmelding

> Application form
De aanmeldingen voor De Ateliers 2021 zullen openen op 1 januari 2021.

De Ateliers is een kunstenaarsinstituut gericht op getalenteerde kunstenaars die aan het begin staan van hun professionele carrière. Het biedt een tweejarig atelier- en begeleidingsprogramma aan kunstenaars die hun artistieke positie willen versterken, hun ideeën willen ontwikkelen en verdieping zoeken in hun praktijk, in een geconcentreerde, kritische omgeving met collega-kunstenaars afkomstig uit de hele wereld. Centraal in het programma staan wekelijkse individuele ateliergesprekken met prominente kunstenaars en andere kunstprofessionals, met als doel door kritische feedback vanuit verschillende praktijkperspectieven meer grip te krijgen op de eigen artistieke positie, en aan de hand van experiment nieuwe ideeën te kunnen ontwikkelen.

De Ateliers is gericht op de hedendaagse atelierpraktijk in de meest brede vorm: wij beschouwen het atelier als een cruciale plek voor artistieke productie, een poreus membraan tussen de kunstenaar en de wereld, dat flexibel afgestemd kan worden op de noodzaak tot focus en reflectie, engagement en uitwisseling. Een plek die middenin de wereld staat, waarin onderzoek, denken en reflectie samen kunnen komen in een experimentele maakpraktijk.

Er is geen leeftijdslimiet, de meeste aanmelders zijn echter jonger dan 28. Aanmelders dienen het Engels machtig te zijn. Een voltooide vooropleiding en ervaring in de beroepspraktijk zijn niet vereist.  Alle aanmeldingen worden beoordeeld door de vaste begeleiders van De Ateliers op onder andere artistieke urgentie, potentieel voor ontwikkeling, en experimenteel engagement met de visuele/materiële/formele mogelijkheden van de kunstpraktijk. Kunstenaars die al een residency volgen / hebben gevolgd aan één van de Nederlandse postacademische instellingen, de Jan van Eyck Academie (Maastricht), BAK in Utrecht en de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten (Amsterdam), kunnen geen aanmelding doen voor De Ateliers.

De deadline voor aanmelding voor werkjaar 2020-2021 (start 1 september 2020) is 1 februari 2020. De aanmelding is geopend vanaf 1 december 2019.
De selectieprocedure duurt ongeveer vier maanden. Aanmelders worden per email op de hoogte gebracht van de uitkomst van de selectie. De namen van de nieuwe deelnemers worden begin juli op de website aangekondigd.

Aanmelders die zijn afgewezen kunnen na een jaar nogmaals aanmelding doen met nieuw werk. Door de grote hoeveelheid aanmeldingen is het helaas niet mogelijk elke beslissing individueel toe te lichten.

Het aanmeldingsformulier is onderverdeeld in vier onderdelen.

1 Personal Data & (art) education

In het eerste component van dit onderdeel moet geüpload worden: een recent CV (met bijvoorbeeld solo / groepstentoonstellingen, residenties, publicaties, prijzen etc.), een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID). Indien relevant kunt u in dit onderdeel de naam van uw aanmeldingspartner(s) invullen als u zich wilt aanmelden als duo/groep. Als u zich wilt aanmelden als duo/groep, moet ieder het online aanmeldingsformulier invullen en het aanmeldingsbedrag van €50 betalen. U kunt beide/allen dezelfde werken, CV en motivatie aanleveren. Licht toe hoe de samenwerking verloopt en wie een bijdrage levert aan welke werken. Indien jullie worden aangenomen delen jullie één studio, maar ontvangen jullie beide/allemaal een stipendium.

In het tweede component van dit onderdeel is het mogelijk om informatie over uw (kunst) educatie ( instituut, studierichting, duur, graad etc.) in te vullen. U kunt een maximum van drie studies invullen.

2 Your work

In dit onderdeel kunt u artist statement gegeven en kunt u bestanden uploaden. Geef een beschrijving van het toegevoegde werk en/of uw werk in het algemeen in 400 woorden.

U kunt een minimum van 10 bestanden uploaden en een maximum van 20 bestanden (afbeeldingen en / of video’s). Beperk het formaat van de afbeeldingen tot 2MB per stuk. Gebruik voor video’s een betrouwbare host als Vimeo of Youtube, zorg ervoor dat het werk op openbaar staat en te bekijken is via de opgegeven link. Als de video’s langer zijn dan 10 minuten, lever dan een verkorte versie in. Het is mogelijk om een totaal van drie video’s aan te leveren. Deze kunt u enkel uploaden in de eerste drie bestand opties. Als u meer materiaal heeft, zorg er dan voor dat de video’s samengevoegd worden in een compilatie.

3 Your application

Licht in dit onderdeel toe wat uw motivatie is om u aan te melden voor De Ateliers in 400 woorden. Overige informatie die u relevant acht voor uw aanmelding kunt u hier invullen.

4 Review application & submit

In dit onderdeel kunt u de geüploade werken en informatie terugzien en bevestigen dat alle gegevens correct zijn voor u de aanmelding afrondt met een betaling en uw aanmelding opstuurt.

 

Restitutie van de aanmeldingskosten van €50 is niet mogelijk. Het bedrag kan enkel betaald worden via iDeal, PayPal of creditcard.  Kandidaten afkomstig uit en woonachtig in ‘Least Developed Countries’, ‘Other Low Income Countries’ en ‘Lower Middle Income Countries and Territories’ van de DAC lijst zijn vrijgesteld van betaling. Kandidaten afkomstig uit de ‘Upper Middle Income Countries and Territories’ op de DAC lijst moeten de aanmeldingskosten wel betalen. Zie het overzicht van de DAC-landen hierNa het indienen van het aanmeldingsformulier is het niet mogelijk om terug te keren naar het formulier. Als u uw aanmelding wilt herzien nadat het is ingeleverd, maakt u dan screenshots voordat u het formulier indient. De aanmelding is pas compleet na het indienen van het formulier en de betaling van de aanmeldingskosten.

 

Algemene informatie over het aanmeldingsformulier

Als u een veld leeg wilt laten maar het formulier geeft aan dat dit een verplicht veld is (aangegeven met een *), vul dan N/A (not applicable) in.

U kunt uw aanmelding ten alle tijden opslaan en verder gaan met het formulier vanaf een andere computer (binnen 30 dagen).

Als u vragen heeft over de aanmelding, kijkt u dan naar onze pagina met veelgestelde vragen, hier. Mocht u hierna nog een vraag hebben, neem dan contact op met Julie Boodt:
Email: applications@de-ateliers.nl
Telefoon: +31 (0)20 6739359