Aanmelding

> Application form

De aanmeldingsperiode voor komend werkjaar is nu gesloten.

De aanmeldingsperiode voor werkjaren 2025-2026 zal naar verwachting in december 2024 openen.

De Ateliers is een kunstenaarsinstituut dat zich richt op kunstenaars aan het begin van hun professionele praktijk. Het biedt een begeleidingsprogramma van twee jaar dat is afgestemd op de behoeften van zeer gemotiveerde kunstenaars die hun artistieke basis willen versterken, hun ideeën willen ontwikkelen en hun praktijk willen verdiepen in een geconcentreerde, kritische omgeving temidden van collega-kunstenaars van over de hele wereld. De kern van het programma zijn de wekelijkse individuele ateliergesprekken, met een internationaal team van vaste begeleiders en gastbegeleiders. De Ateliers tracht deelnemers een ​​beter begrip van de eigen artistieke positie, ideeën en processen te laten ontwikkelen, door middel van intensieve uitwisseling met een veelvoud aan artistieke perspectieven en kritische feedback.

De Ateliers is een kleinschalige instelling, met twintig ruime studio’s gehuisvest in een monumentaal ateliergebouw in het centrum van Amsterdam. Het biedt toegang tot werkplaatsvoorzieningen, een bibliotheek, publieksprogramma’s en verbindingen met relevante kunst- en kennisinstellingen in Amsterdam en daarbuiten. Om hun verblijf in Amsterdam te vergemakkelijken en te ondersteunen, krijgen deelnemers van De Ateliers toegang tot huisvesting en stipendia ter tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud.

Hoewel er geen leeftijdsgrens is voor aanvragen, is onze ervaring dat de meeste aanvragers jonger zijn dan 28 jaar. Beheersing van het Engels is vereist. Een voltooide kunstopleiding is niet vereist. Alle aanvragen worden beoordeeld door het begeleidersteam van De Ateliers, en beoordeeld aan de hand van criteria als ontwikkelingspotentieel, artistieke urgentie en interesse in de visuele / materiële / formele mogelijkheden van de kunstpraktijk in een ateliercontext.

De deadline om je aan te melden voor de werkperiode 2024-2026 (1 september 2024 – 31 augustus 2026) is 1 februari 2024. De aanmeldingsprocedure is open vanaf 1 december 2023 en sluit op 1 februari 2024. De selectieprocedure duurt ongeveer drie maanden. De jury bekijkt alle aanmeldingen gedurende de eerste twee maanden. Hieruit wordt een selectie gemaakt, die uitgenodigd worden voor een interview. Deze uitnodiging kunt u begin april verwachten. Gesprekken zullen eind april plaatsvinden. Mocht u niet uitgenodigd worden voor een interview, dan hoort u dat op hetzelfde moment. Aanmelders worden per e-mail geïnformeerd over de status van hun aanmelding. De namen van nieuwe deelnemers worden begin juli bekendgemaakt op de website van De Ateliers. Kunstenaars die hebben gewerkt bij een van de andere postacademische instellingen, de Jan van Eyck academie (Maastricht), BAK (Utrecht) of de Rijksakademie (Amsterdam), kunnen zich niet aanmelden voor De Ateliers.

Aanmelders die zijn afgewezen kunnen na een jaar nogmaals aanmelding doen met nieuw werk. Door de grote hoeveelheid aanmeldingen is het helaas niet mogelijk elke beslissing individueel toe te lichten.

Het aanmeldingsformulier is onderverdeeld in vier onderdelen.

1 Personal Data & (art) education

In het eerste component van dit onderdeel moet geüpload worden: een recent CV (met bijvoorbeeld solo / groepstentoonstellingen, residenties, publicaties, prijzen etc.), en een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID). Indien relevant kunt u in dit onderdeel de naam van uw aanmeldingspartner invullen als u zich wilt aanmelden als duo. Als u zich wilt aanmelden als duo, moet ieder het online aanmeldingsformulier invullen en het aanmeldingsbedrag van €60 betalen. U kunt beide dezelfde werken, CV en motivatie aanleveren. Licht toe hoe de samenwerking verloopt en wie een bijdrage levert aan welke werken. Indien jullie worden aangenomen delen jullie één studio, maar ontvangen jullie beide een stipendium.

In het tweede component van dit onderdeel is het mogelijk om informatie over uw (kunst) educatie (instituut, studierichting, duur, graad etc.) in te vullen, indien relevant. U kunt een maximum van drie opleidingen invullen.

2 Your work

In dit onderdeel kunt u een artist statement geven en kunt u bestanden uploaden. Geef een beschrijving van het toegevoegde werk en/of uw werk in het algemeen in 400 woorden. Het zou een inzicht moeten geven in uw artistieke positie, ideeën en interesses.

U kunt een minimum van tien bestanden uploaden en een maximum van twintig bestanden (afbeeldingen en / of video’s). Beperk het formaat van de afbeeldingen tot 2MB per stuk. Gebruik voor video’s een betrouwbare host als Vimeo of Youtube, zorg ervoor dat het werk op openbaar staat en te bekijken is via de opgegeven link. Het is mogelijk om een totaal van drie video’s aan te leveren, met een totale gecombineerde lengte van tien minuten. Als de video’s langer zijn dan tien minuten, lever dan een verkorte versie in. Deze kunt u enkel uploaden in de eerste drie bestand opties. Als u meer materiaal heeft, zorg er dan voor dat de video’s samengevoegd worden in een compilatie.

3 Your application

Licht in dit onderdeel toe wat uw motivatie is om u aan te melden voor De Ateliers in 400 woorden. Overige informatie die u relevant acht voor uw aanmelding kunt u hier invullen.

4 Review application & submit

In dit onderdeel kunt u de geüploade werken en informatie terugzien en bevestigen dat alle gegevens correct zijn voor u de aanmelding afrondt met een betaling en uw aanmelding opstuurt.

 

Restitutie van de aanmeldingskosten van €60 is niet mogelijk; dit geldt zowel voor volledige als voor onvolledige aanmeldingen. Het bedrag kan enkel betaald worden via iDeal, PayPal of creditcard. Kandidaten afkomstig uit en woonachtig in ‘Least Developed Countries’, ‘Low Income Countries which are not LCDs’ en ‘Lower Middle Income Countries and Territories which are not LCDs’ van de DAC lijst zijn vrijgesteld van betaling. Kandidaten afkomstig uit de ‘Upper Middle Income Countries and Territories’ op de DAC lijst moeten de aanmeldingskosten wel betalen. Zie het overzicht van de DAC-landen hierNa het indienen van het aanmeldingsformulier is het niet mogelijk om terug te keren naar het formulier. Als u uw aanmelding wilt herzien nadat het is ingeleverd, maakt u dan screenshots voordat u het formulier indient. De aanmelding is pas compleet na het indienen van het formulier en de betaling van de aanmeldingskosten.

 

Algemene informatie over het aanmeldingsformulier

Als u een veld leeg wilt laten maar het formulier geeft aan dat dit een verplicht veld is (aangegeven met een *), vul dan N/A (not applicable) in.

U kunt uw aanmelding ten alle tijden opslaan en verder gaan met het formulier vanaf een andere computer (binnen 30 dagen).

Als u vragen heeft over de aanmelding, kijkt u dan naar onze pagina met veelgestelde vragen, hier. Mocht u hierna nog een vraag hebben, neem dan contact op met Nina Oude Ophuis:

Email: applications@de-ateliers.nl
Telefoon: +31 (0)20 6739359