Aanmelding

De aanmeldingen voor De Ateliers 2021 zijn nu gesloten.

De Ateliers is een kunstenaarsinstituut dat zich richt op kunstenaars aan het begin van hun professionele praktijk. Het biedt een tweejarig begeleidingsprogramma dat is afgestemd op de behoeften van zeer gemotiveerde kunstenaars die hun artistieke basis willen versterken, hun ideeën willen ontwikkelen en hun praktijk willen verdiepen in een geconcentreerde, kritische omgeving temidden van collega-kunstenaars van over de hele wereld.

De kern van het programma zijn de wekelijkse individuele ateliergesprekken, met een internationaal team van vaste begeleiders en gastbegeleiders. De Ateliers tracht deelnemers een ​​beter begrip van de eigen artistieke positie, ideeën en processen te laten ontwikkelen, door middel van intensieve uitwisseling met een veelvoud aan artistieke perspectieven en kritische feedback.

De Ateliers legt zich toe op de atelierpraktijk in de breedste zin van het woord. Het beschouwt het atelier als een cruciale plek voor artistieke productie, die dient als een flexibele, poreuze schil tussen kunstenaars en de wereld; een plek die fijn afstembare voorwaarden biedt voor focus, reflectie en uitwisseling. De studio is hier een plek in het oog van de hedendaagse realiteit, waar onderzoek, denken en reflectie samenkomen in het experimentele maken.

Het individuele en intensieve karakter van het programma van De Ateliers, met wekelijkse één-op-één atelierbezoeken door begeleiders op dinsdagen, vereist een ​​zeer gemotiveerde en betrokken houding. Voor kunstenaars die actief op zoek zijn naar regelmatige kritische feedback en die open staan voor een breed scala aan artistieke perspectieven en meningen, kan de tijd en ruimte die De Ateliers biedt een levensveranderende ervaring opleveren.

De Ateliers is een kleinschalige instelling, met twintig ruime studio’s gehuisvest in een monumentaal ateliergebouw in het centrum van Amsterdam. Het biedt toegang tot werkplaatsvoorzieningen, een bibliotheek, publieksprogramma’s en verbindingen met relevante kunst- en kennisinstellingen in Amsterdam en daarbuiten. Om hun verblijf in Amsterdam te vergemakkelijken en te ondersteunen, krijgen deelnemers van De Ateliers toegang tot huisvesting en stipendia ter tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud.

Hoewel er geen leeftijdsgrens is voor aanvragen, is onze ervaring dat de meeste aanvragers jonger zijn dan 28 jaar. Beheersing van het Engels is vereist. Een voltooide kunstopleiding is niet vereist. Alle aanvragen worden beoordeeld door het begeleidersteam van De Ateliers, en beoordeeld aan de hand van criteria als ontwikkelingspotentieel, artistieke urgentie en interesse in de visuele / materiële / formele mogelijkheden van de kunstpraktijk in een ateliercontext.

 

De deadline om je aan te melden voor het werkjaar 2021-2022 (begint op 1 september 2021) is 1 maart 2021. De aanmeldingsprocedure is open vanaf 1 januari 2021. De selectieprocedure duurt ongeveer vier maanden. Aanmelders worden per e-mail geïnformeerd over de status van hun aanmelding. De namen van nieuwe deelnemers worden begin juli bekendgemaakt op de website van De Ateliers.

Aanmelders die zijn afgewezen kunnen na een jaar nogmaals aanmelding doen met nieuw werk. Door de grote hoeveelheid aanmeldingen is het helaas niet mogelijk elke beslissing individueel toe te lichten.

 

Het aanmeldingsformulier is onderverdeeld in vier onderdelen.

1 Personal Data & (art) education

In het eerste component van dit onderdeel moet geüpload worden: een recent CV (met bijvoorbeeld solo / groepstentoonstellingen, residenties, publicaties, prijzen etc.), een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID). Indien relevant kunt u in dit onderdeel de naam van uw aanmeldingspartner invullen als u zich wilt aanmelden als duo. Als u zich wilt aanmelden als duo, moet ieder het online aanmeldingsformulier invullen en het aanmeldingsbedrag van €50 betalen. U kunt beide dezelfde werken, CV en motivatie aanleveren. Licht toe hoe de samenwerking verloopt en wie een bijdrage levert aan welke werken. Indien jullie worden aangenomen delen jullie één studio, maar ontvangen jullie beide een stipendium.

In het tweede component van dit onderdeel is het mogelijk om informatie over uw (kunst) educatie ( instituut, studierichting, duur, graad etc.) in te vullen. U kunt een maximum van drie studies invullen.

2 Your work

In dit onderdeel kunt u artist statement gegeven en kunt u bestanden uploaden. Geef een beschrijving van het toegevoegde werk en/of uw werk in het algemeen in 400 woorden. Het zou een inzicht moeten geven in uw artistieke positie, ideeën en interesses.

U kunt een minimum van 10 bestanden uploaden en een maximum van 20 bestanden (afbeeldingen en / of video’s). Beperk het formaat van de afbeeldingen tot 2MB per stuk. Gebruik voor video’s een betrouwbare host als Vimeo of Youtube, zorg ervoor dat het werk op openbaar staat en te bekijken is via de opgegeven link. Als de video’s langer zijn dan 10 minuten, lever dan een verkorte versie in. Het is mogelijk om een totaal van drie video’s aan te leveren. Deze kunt u enkel uploaden in de eerste drie bestand opties. Als u meer materiaal heeft, zorg er dan voor dat de video’s samengevoegd worden in een compilatie.

3 Your application

Licht in dit onderdeel toe wat uw motivatie is om u aan te melden voor De Ateliers in 400 woorden. Overige informatie die u relevant acht voor uw aanmelding kunt u hier invullen.

4 Review application & submit

In dit onderdeel kunt u de geüploade werken en informatie terugzien en bevestigen dat alle gegevens correct zijn voor u de aanmelding afrondt met een betaling en uw aanmelding opstuurt.

 

Restitutie van de aanmeldingskosten van €50 is niet mogelijk. Het bedrag kan enkel betaald worden via iDeal, PayPal of creditcard.  Kandidaten afkomstig uit en woonachtig in ‘Least Developed Countries’, ‘Other Low Income Countries’ en ‘Lower Middle Income Countries and Territories’ van de DAC lijst zijn vrijgesteld van betaling. Kandidaten afkomstig uit de ‘Upper Middle Income Countries and Territories’ op de DAC lijst moeten de aanmeldingskosten wel betalen. Zie het overzicht van de DAC-landen hierNa het indienen van het aanmeldingsformulier is het niet mogelijk om terug te keren naar het formulier. Als u uw aanmelding wilt herzien nadat het is ingeleverd, maakt u dan screenshots voordat u het formulier indient. De aanmelding is pas compleet na het indienen van het formulier en de betaling van de aanmeldingskosten.

 

Algemene informatie over het aanmeldingsformulier

Als u een veld leeg wilt laten maar het formulier geeft aan dat dit een verplicht veld is (aangegeven met een *), vul dan N/A (not applicable) in.

U kunt uw aanmelding ten alle tijden opslaan en verder gaan met het formulier vanaf een andere computer (binnen 30 dagen).

Als u vragen heeft over de aanmelding, kijkt u dan naar onze pagina met veelgestelde vragen, hier. Mocht u hierna nog een vraag hebben, neem dan contact op met Julie Boodt:

Email: applications@de-ateliers.nl
Telefoon: +31 (0)20 6739359