Aanmelding

> Aanmeldingsformulier
De aanmeldingen zijn nu gesloten.

 

De Ateliers staat open voor kunstenaars die aan het begin staan van hun professionele ontwikkeling. De voorkeur gaat uit naar aanmelders jonger dan 30, maar er is geen leeftijdslimiet, ook oudere kunstenaars kunnen zich aanmelden. Aanmelders dienen het Engels machtig te zijn. Een voltooide vooropleiding en ervaring in de beroepspraktijk zijn niet vereist; aanmeldingen worden beoordeeld op beeldende kwaliteiten en artistieke ambities. Alle aanmeldingen worden beoordeeld door de vaste begeleiders van De Ateliers. Kunstenaars die al een residency volgen / hebben gevolgd aan één van de Nederlandse postacademische instellingen, de Jan van Eyck Academie (Maastricht) en de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten (Amsterdam), kunnen geen aanmelding doen voor De Ateliers.

De deadline voor aanmelding voor werkjaar 2019-2020 (start 1 september 2019) is 1 februari 2019. De aanmelding is geopend vanaf 1 december 2018.
De selectieprocedure duurt ongeveer vier maanden. Aanmelders worden per email op de hoogte gebracht van de uitkomst van de selectie. De namen van de nieuwe deelnemers worden begin juli op de website aangekondigd.

Aanmelders die zijn afgewezen kunnen na een jaar nogmaals aanmelding doen met nieuw werk. Door de grote hoeveelheid aanmeldingen is het helaas niet mogelijk elke beslissing individueel toe te lichten.