De Ateliers

> Nieuws · Programma · Achtergrond · Organisatie

De Ateliers is een internationaal instituut voor talentontwikkeling van jonge beeldend kunstenaars, opgericht in 1963 door en voor beeldend kunstenaars. De Ateliers biedt circa twintig jonge kunstenaars gedurende twee jaar een professionele werkomgeving en intensieve begeleiding van prominente vakgenoten.

De Ateliers stelt veelbelovende kunstenaars in staat hun talent tot op het hoogste niveau te ontplooien. In de tweejarige werkperiode bij De Ateliers staan onderzoek, experiment, productie, reflectie en discussie centraal. De Ateliers werkt vanuit de overtuiging dat de professionele ontwikkeling van een beginnend kunstenaar het best gedijt in de praktijk. Deelnemers van De Ateliers beschikken dan ook over een eigen atelier, waar zij wekelijks individuele gesprekken voeren met begeleidend kunstenaars.

Naast dit unieke model, met begeleiding als kerntaak, biedt De Ateliers ook lezingenseries, uiteenlopende tentoonstellingen, meerdere werkplaatsen en een uitgebreid netwerk. Als internationaal gerenommeerd instituut ontvangt De Ateliers financiële ondersteuning van het Ateliers Support Fund en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deelnemers van De Ateliers worden financieel ondersteund door een productiefonds, mogelijk gemaakt door Ammodo.

Activiteitenverslag De Ateliers 2023
Jaarrekening De Ateliers 2023
WNT-verantwoording De Ateliers 2023
ANBI-formulier De Ateliers 2023

Activiteitenverslag De Ateliers 2022
Jaarrekening De Ateliers 2022
WNT-verantwoording De Ateliers 2022
ANBI-formulier De Ateliers 2022

Activiteitenverslag De Ateliers 2021
Jaarrekening De Ateliers 2021
WNT-verantwoording De Ateliers 2021
ANBI-formulier De Ateliers 2021

Code of Conduct

Activiteitenplan De Ateliers BIS 2021-2024

Activiteitenverslag De Ateliers 2020
Jaarrekening De Ateliers 2020
WNT-verantwoording De Ateliers 2020
ANBI-formulier De Ateliers 2020

Activiteitenverslag De Ateliers 2019
Jaarrekening De Ateliers 2019
WNT-verantwoording De Ateliers 2019

Activiteitenverslag De Ateliers 2018
Jaarrekening De Ateliers 2018
WNT-verantwoording De Ateliers 2018

Jaarverslag De Ateliers 2017
Jaarrekening De Ateliers 2017

Activiteitenplan De Ateliers BIS 2017-2020

Jaarverslag De Ateliers 2016
Jaarrekening De Ateliers 2016

Jaarverslag De Ateliers 2015
Jaarrekening De Ateliers 2015

Jaarverslag De Ateliers 2014
Jaarrekening De Ateliers 2014