Ateliers Support Fund

> Organisatie ASF

Het Ateliers Support Fund (ASF), opgericht in 2005, heeft als doel geldmiddelen te werven om de continuïteit van de werkzaamheden van De Ateliers te waarborgen. Tot de supporters behoren onder andere particuliere kunstverzamelaars, bedrijfscollecties, cultuurfondsen, instellingen en ondernemingen die de artistieke ontwikkeling van jong talent gericht willen steunen. Donaties komen geheel ten goede aan de stipendia voor deelnemende kunstenaars. De bijdrage die het ASF levert aan De Ateliers is van cruciaal belang naast de steun die De Ateliers mag ontvangen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

De Ateliers organiseert verschillende activiteiten (waarvan enkele exclusief) voor haar supporters, zoals het jaarlijkse Ateliers Support Fund diner, dat wordt opgeluisterd door een gerenommeerd kunstenaar. Eregasten waren o.a. Rineke Dijkstra (2017), Tony Cragg (2016), Luc Tuymans (2015), Joep van Lieshout (2014), Bridget Riley (2013), Daniel Richter (2012), Anton Corbijn (2011), Thomas Demand (2010), Anton Henning (2009) en Marlene Dumas (2008).

Donateurs worden bij aanvang van elk werkjaar uitgenodigd voor een rondleiding langs de ateliers ter kennismaking met de deelnemers. Het werkjaar wordt ingeluid met een gezamenlijke borrel voor deelnemers, begeleiders, staf en donateurs.

Bij afsluiting van het tweede werkjaar, als de tentoonstelling ‘Offspring’ wordt georganiseerd, in de maand mei, worden donateurs uitgenodigd voor een exclusieve voorbezichtiging, waar zij als eersten desgewenst werken kunnen kopen.

 

Jaarverslag ASF 2016
Jaarrekening ASF 2016

Jaarverslag ASF 2015
Jaarrekening ASF 2015

Jaarverslag ASF 2014
Jaarrekening ASF 2014