De Ateliers >

Programma

WERKPERIODE 

Een werkperiode bij De Ateliers duurt twee jaar. Een werkjaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus. Gedurende deze twee jaar werken deelnemers in een eigen atelier in het monumentale pand van De Ateliers op een centrale plek in Amsterdam. De ateliers zijn licht, hoog en zeer ruim, tussen de zeventig en honderd vierkante meter grootDit maakt ze bijzonder geschikt voor materiële praktijken en grootschalig werk. Deelnemers hebben 24 uur per dag toegang tot het gebouwwaardoor ze hun eigen werktijden kunnen bepalen. 

DINSDAG ATELIERBEZOEKEN  

Centraal bij De Ateliers staan ​​wekelijkse individuele atelierbezoeken door begeleidend kunstenaars. Elke dinsdag vinden er atelierbezoeken plaats gedurende twee semesters (januari-juni, september-december). Alle begeleiders en gastbegeleiders gaan in gesprek met alle deelnemers, ongeacht hun artistieke positie, medium of discipline. Naast de bezoeken van vaste begeleiders, die gemiddeld twee keer per maand De Ateliers bezoeken, worden gastbegeleiders uitgenodigd voor atelierbezoeken. Sommige gastbegeleiders bezoeken De Ateliers incidenteel, anderen meer dan eens. Van deelnemers wordt verwacht dat ze tijdens het werkjaar zo veel mogelijk op dinsdag aanwezig zijn in hun studio. Naast het atelierbezoek op dinsdag biedt De Ateliers facultatieve seminars en excursies naar tentoonstellingen en andere relevante plaatsen. 

WORKSHOPS EN BIBLIOTHEEK 

De Ateliers heeft verschillende werkplaatsen voor hout, metaal en kunststof, een geluidsdichte studio voor videomontage en geluidsopname en een donkere kamer voor analoge fotografie. Deze workshops worden beheerd door twee technici die beschikbaar zijn voor technische begeleiding. De Ateliers biedt ook een bibliotheek met kunst- en theorieboeken. Naast deze faciliteiten, werkt De Ateliers samen met een verscheidenheid aan culturele, academische en andere instellingen in Amsterdam en daarbuiten, waardoor deelnemers toegang kunnen krijgen tot externe kennis- en productienetwerken. 

COMMUNITY  

De Ateliers is een bewust kleinschalige instelling, met zo’n twintig deelnemers (tien eerstejaars, tien tweedejaars) die gelijktijdig werkzaam zijn. Het heeft een kleine staf (momenteel in totaal ongeveer 5 fte) die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Tijdens hun tijd bij De Ateliers maken de deelnemers deel uit van een internationale gemeenschap van kunstenaars met een grote verscheidenheid aan culturele en artistieke achtergronden, toegewijd aan de ontwikkeling van hun individuele atelierpraktijk. Zelfmotivatie en zelforganisatie zijn belangrijke aspecten bij De Ateliers – naast individueel werken in het atelier vormen informele uitwisseling van ideeën en artistieke samenwerking een natuurlijk onderdeel van de institutionele dynamiek. 

PUBLIEKE EVENEMENTEN, ARTIST TALKS EN TENTOONSTELLINGEN 

De Ateliers organiseert tijdens het werkjaar publieksactiviteiten zoals tentoonstellingen, performances, filmvertoningen en lezingen. Elke lente en herfst wordt er een serie drukbezochte publieke artist talks gehouden. Sinds 2006 wordt er elk jaar een tentoonstelling georganiseerd onder de noemer ‘Offspring’ waarin tweedejaars deelnemers werk presenteren dat tijdens hun tijd bij De Ateliers is ontwikkeld. Offspring wordt elk jaar georganiseerd door een andere tentoonstellingsadviseur en gaat vergezeld van een publicatie, publieksprogramma’s en andere evenementen. Het is een belangrijk moment op de hedendaagse kunstkalender in binnen- en buitenland en trekt een groot publiek van zowel kunstprofessionals als liefhebbers. 

Kijk voor updates over aanstaande tentoonstellingen en activiteiten in de agenda. Raadpleeg het archief voor eerdere tentoonstellingen, artist talks en activiteiten. 

HUISVESTING 

In samenwerking met woningcorporatie Ymere en stichting Oude Kerk heeft De Ateliers zeven huurwoningen met in totaal zeventien kamers beschikbaar in Amsterdam. Er worden eerst kamers aangeboden aan deelnemers uit het buitenland en vervolgens aan deelnemers die al in Nederland wonen. Kamers worden verhuurd via een huurovereenkomst. Het gebruik van de kamer is strikt beperkt tot de werkperiode bij De Ateliers. Als de werkperiode is afgelopen, eindigt de huurovereenkomst. De gemiddelde huurprijs per kamer is € 500 – € 550 per maand, wat in de Amsterdamse woningmarkt als zeer betaalbaar wordt beschouwd. Bij het huren van een kamer bij De Ateliers wordt de huur ingehouden van het door De Ateliers aangeboden stipendium. De Ateliers maakt geen winst op de verhuur van de appartementen. 

STIPENDIUM EN KOSTEN 

Elke deelnemer van De Ateliers ontvangt jaarlijks een stipendium. Het stipendium wordt gefinancierd door het Ateliers Support Fonds en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het stipendium voor het werkjaar 2024-2025 bedraagt € 15.864 en vormt een basis voor het dekken van de kosten van levensonderhoud. Naast het stipendium kan De Ateliers voor de periode 2024-2025, door een samenwerking met Stichting Ammodo, een jaarlijkse productiebeurs ​​van € 2.000 per deelnemer verstrekken. Het doel van het stipendium en de beurs is dat deelnemers zich tijdens hun verblijf bij De Ateliers volledig kunnen concentreren op hun studiopraktijk. 

Aan deelname zijn ook onkosten verbonden. De werkbijdrage voor 2023-2024 bedraagt € 3.000. Dit bedrag wordt van het stipendium afgetrokken. Gezien De Ateliers afhankelijk is van fluctuerende subsidies en donaties, stimuleert en ondersteunt De Ateliers deelnemers bij fondsenwerving, bijvoorbeeld in land van herkomst, om de kosten van het stipendium te helpen dekken. 

Voorbeeld van stipendium versus kosten van levensonderhoud 

€ 15.864 (stipendium) – € 3.000 (werkbijdrage) = € 12.864

€ 12.864 (resterend stipendium) / 12 (maanden per jaar) = € 1.077

Hieronder kunt u een overzicht van kosten voor een student vinden, zoals berekend door het Nibud studentenonderzoek 2021:

https://www.nibud.nl/consumenten/wat-kost-studeren/ 

Deze cijfers zijn een benadering van gemiddelde maandelijkse kosten en illustreren dat het stipendium slechts de basale kosten van levensonderhoud dekt.

VERBLIJFSVERGUNNINGEN VOOR DEELNEMERS VAN BUITEN DE EU 

Wanneer een deelnemer van buiten de EU aan de tweejarige werkperiode bij De Ateliers begint, zal De Ateliers (als gecertificeerde onderwijsinstelling) een verblijfsvergunning aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Deze verblijfsvergunning is een studentenvisum en is geldig voor de gehele duur van de werkperiode. De Ateliers voorziet in de kosten van het visum.