De Ateliers >

Programma

Werkperiode

Een werkperiode aan De Ateliers beslaat twee jaar, het werkjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Gedurende de tweejarige werkperiode beschikken de deelnemers over een eigen atelier in het monumentale gebouw aan de Stadhouderskade. De ateliers zijn zeer licht en meten 70 m2 tot 100 m2. Deelnemers hebben te allen tijden toegang tot hun atelier, het staat hen vrij zelf hun werktijden te bepalen.

Atelierbezoeken

Wekelijks vinden op dinsdag de atelierbezoeken plaats, met uitzondering van de kerstperiode en zomermaanden, waarbij de deelnemers individuele gesprekken voeren met de begeleidend kunstenaars. Hierbij geldt dat alle begeleidend kunstenaars met alle deelnemers in dialoog gaan; er is geen sprake van onderscheid in medium of discipline. Naast de vaste begeleiders worden regelmatig gastbegeleiders uitgenodigd om atelierbezoeken af te leggen. Sommige gastbegeleiders bezoeken De Ateliers eenmalig, anderen meerdere keren. Bezoeken worden aangekondigd via een mailing aan het begin van iedere maand. Van deelnemers wordt verwacht dat zij gedurende het werkjaar op dinsdag aanwezig zijn.

Werkplaatsen

De Ateliers biedt verschillende werkplaatsen voor o.a. hout, metaal en kunststoffen, plus een donkere kamer voor analoge fotografie en een geluidsgeïsoleerde studio voor videomontage. Deze werkplaatsen worden beheerd door twee technici, die tevens ter beschikking staan om deelnemers te begeleiden indien nodig. Een kleine bibliotheek van kunstenaarsboeken staat kosteloos ter beschikking.

Artist Talks

Twee keer per jaar wordt een serie van zes artist talks georganiseerd; Spring Blossom in het voorjaar en Indian Summer in het najaar. Eén van de (gast)begeleiders die gedurende de dag atelierbezoeken aflegt, geeft aan het einde van de dag een inkijkje in zijn of haar studiopraktijk. Met deze artist talks biedt De Ateliers een podium aan enkele van de meest inspirerende kunstenaars van dit moment. Zowel opkomende als reeds gevestigde beeldend kunstenaars uit binnen- en buitenland vertellen op persoonlijke en geheel eigen wijze over hun werk. De artist talks zijn publiek toegankelijk. Alle artist talks zijn in het Engels en starten stipt om 17.00 uur. Toegang bedraagt €5. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur. Gelieve te reserveren via office@de-ateliers.nl. Een actueel overzicht van de (aankomende) artist talks is te vinden in de agenda.

Offspring tentoonstelling

Sinds 2006 vindt elk jaar in mei de ‘Offspring‘ tentoonstelling plaats, waarbij de kunstenaars die hun tweejarige werkperiode aan De Ateliers afronden hun werk tonen aan een breed publiek van zowel liefhebbers als professionals. Ieder jaar wordt een kunstenaar of curator gevraagd om de tentoonstelling samen te stellen. Bij de ‘Offspring’-tentoonstelling verschijnt tevens een catalogus.

Overige tentoonstellingen en activiteiten

De Ateliers organiseert verschillende tentoonstellingen en activiteiten gedurende het jaar, bijvoorbeeld tijdens het Amsterdam Art Weekend in november, en tijdens het Spring Performance Festival in de lente. Een actueel overzicht van de verschillende aankomende tentoonstellingen en activiteiten is te vinden in de agenda. Het archief is te raadplegen voor tentoonstellingen, artist talks en activiteiten die reeds hebben plaatsgevonden.

Stipendium en kosten

De Ateliers stelt alle deelnemers jaarlijks en stipendium ter beschikking. Het stipendium wordt gefinancierd door het Ateliers Support Fund en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het stipendium voor het werkjaar 2018/2019 bedraagt € 13.650 en volstaat voor noodzakelijke kosten in levensonderhoud. Het stipendium geeft de deelnemers de mogelijkheid om zich volledig op de studiopraktijk te richten.
Aan een werkperiode aan De Ateliers zijn tevens kosten verbonden. De deelnemersbijdrage voor het werkjaar 2018/2019 bedraagt € 3.200 en wordt ingehouden van het stipendium. De Ateliers is afhankelijk van fluctuerende subsidies en donaties. Om die reden vraagt De Ateliers deelnemers om zelf fondsen te werven in bijvoorbeeld land van herkomst en zo bij te dragen aan het stipendium.

Woonruimte

In samenwerking met woningcoörperatie Ymere heeft De Ateliers zes appartementen met in totaal negentien kamers in beheer in Amsterdam Centrum, Amsterdam Oost en Amsterdam Zuid. De kamers worden in eerste instantie aan buitenlandse deelnemers aangeboden. De huur van de woonruimte is strikt gebonden aan de werkperiode aan De Ateliers, met de beëindiging van de werkperiode loopt ook de huurtermijn af. Als de deelnemers gebruik maken van de mogelijkheid een van de kamers te huren wordt de huur ingehouden van het stipendium. De kamerhuur bedraagt gemiddeld € 350 – € 400 per maand.

Verblijfsvergunningen voor deelnemers van buiten de EU

Wanneer een deelnemer van buiten de EU de tweejarige werkperiode aan De Ateliers start, zal De Ateliers (als erkend referent) een aanvraag indienen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst voor een verblijfsvergunning. Deze verblijfsvergunning is geldig gedurende de tweejarige werkperiode. De kosten van deze verblijfsvergunning zijn voor rekening van de deelnemer en bedragen €192.