Application Call 2021

Application Call

 

U kunt zich nu aanmelden voor het programma van De Ateliers dat begint op 1 september 2021.
De deadline om je aan te melden is 1 maart 2021 23.59 CET.

De Ateliers is een kunstenaarsinstituut dat zich richt op kunstenaars aan het begin van hun professionele praktijk. Het biedt een tweejarig begeleidingsprogramma dat is afgestemd op de behoeften van zeer gemotiveerde kunstenaars die hun artistieke basis willen versterken, hun ideeën willen ontwikkelen en hun praktijk willen verdiepen in een geconcentreerde, kritische omgeving temidden van collega-kunstenaars van over de hele wereld.

De kern van het programma zijn de wekelijkse individuele ateliergesprekken, met een internationaal team van vaste begeleiders en gastbegeleiders. De Ateliers tracht deelnemers een ​​beter begrip van de eigen artistieke positie, ideeën en processen te laten ontwikkelen, door middel van intensieve uitwisseling met een veelvoud aan artistieke perspectieven en kritische feedback.

 

De Ateliers legt zich toe op de atelierpraktijk in de breedste zin van het woord. Het beschouwt het atelier als een cruciale plek voor artistieke productie, die dient als een flexibele, poreuze schil tussen kunstenaars en de wereld; een plek die fijn afstembare voorwaarden biedt voor focus, reflectie en uitwisseling. De studio is hier een plek in het oog van de hedendaagse realiteit, waar onderzoek, denken en reflectie samenkomen in het experimentele maken.

 

Het individuele en intensieve karakter van het programma van De Ateliers, met wekelijkse één-op-één atelierbezoeken door begeleiders op dinsdagen, vereist een ​​zeer gemotiveerde en betrokken houding. Voor kunstenaars die actief op zoek zijn naar regelmatige kritische feedback en die open staan voor een breed scala aan artistieke perspectieven en meningen, kan de tijd en ruimte die De Ateliers biedt een levensveranderende ervaring opleveren.

De Ateliers is een kleinschalige instelling, met twintig ruime studio’s gehuisvest in een monumentaal ateliergebouw in het centrum van Amsterdam. Het biedt toegang tot werkplaatsvoorzieningen, een bibliotheek, publieksprogramma’s en verbindingen met relevante kunst- en kennisinstellingen in Amsterdam en daarbuiten. Om hun verblijf in Amsterdam te vergemakkelijken en te ondersteunen, krijgen deelnemers van De Ateliers toegang tot huisvesting en stipendia ter tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud.

Hoewel er geen leeftijdsgrens is voor aanvragen, is onze ervaring dat de meeste aanvragers jonger zijn dan 28 jaar. Beheersing van het Engels is vereist. Een voltooide kunstopleiding is niet vereist. Alle aanvragen worden beoordeeld door het begeleidersteam van De Ateliers, en beoordeeld aan de hand van criteria als ontwikkelingspotentieel, artistieke urgentie en interesse in de visuele / materiële / formele mogelijkheden van de kunstpraktijk in een ateliercontext.

 

De deadline om je aan te melden voor het werkjaar 2021-2022 (begint op 1 september 2021) is 1 maart 2021. De aanmeldingsprocedure is open vanaf 1 januari 2021. De selectieprocedure duurt ongeveer vier maanden. Aanmelders worden per e-mail geïnformeerd over de status van hun aanmelding. De namen van nieuwe deelnemers worden begin juli bekendgemaakt op de website van De Ateliers.

Deadline voor de aanmeldingen is 1 maart 23.59. Wij accepteren alleen aanmeldingen die gemaakt zijn met ons online aanmeldingsformulier.

 

Het aanmeldingsformulier vindt u hier.