Directeur De Ateliers kondigt vertrek aan

Directeur Xander Karskens zal op termijn De Ateliers verlaten. Karskens trad aan op 1 januari  2019.

De afgelopen periode hebben de raad van toezicht en de directie intensief gesproken over de toekomst van De Ateliers, mede in het licht van de impact van de coronaperiode en de ontwikkelingen in het (postacademische) kunstonderwijs in Nederland het afgelopen jaar. Karskens heeft geconcludeerd dat hij voor de volgende fase van de ontwikkeling van het instituut niet langer de juiste persoon is om deze processen te leiden.

Xander Karskens: “De raad van toezicht en ik delen een liefde voor De Ateliers. Ik ben trots op wat we de afgelopen periode bij De Ateliers hebben gerealiseerd: op het gebied van artistiek beleid, werving en selectie, fondsenwerving en samenwerkingspartners zijn belangrijke stappen gezet en veranderprocessen gestart om het instituut toekomstbestending te maken. In 2020 werd de meerjarensubsidie voor de komende jaren met een positief advies van de Raad voor Cultuur veiliggesteld. De Ateliers staat er artistiek en financieel nu goed voor. Na een periode van bezinning heb ik besloten om op zoek te gaan naar nieuwe artistieke uitdagingen. Daarom heb ik in goed overleg met de raad van toezicht besloten om De Ateliers begin volgend jaar te verlaten.”

Rijkman Groenink: De Raad van Toezicht betreurt het vertrek van Xander, maar heeft begrip voor zijn beweegredenen en ambitie. We verliezen een ideeën- en initiatiefrijke directeur, die in een relatief korte periode bij De Ateliers veel goeds tot stand heeft gebracht maar ook geleidelijk tot het inzicht is gekomen dat zijn toekomst elders ligt. Wij wensen hem veel succes bij zijn volgende stap.

De raad van toezicht heeft Martijn Hendriks aangesteld als waarnemend directeur en zal op korte termijn een wervingsprocedure voor een nieuwe directeur starten.