Application Call 2020

U kunt zich nu aanmelden voor het programma van De Ateliers dat begint op 1 september 2020.

De Ateliers is een kunstenaarsinstituut gericht op getalenteerde kunstenaars die aan het begin staan van hun professionele carrière. Het biedt een tweejarig atelier- en begeleidingsprogramma aan kunstenaars die hun artistieke positie willen versterken, hun ideeën willen ontwikkelen en verdieping zoeken in hun praktijk, in een geconcentreerde, kritische omgeving met collega-kunstenaars afkomstig uit de hele wereld. Centraal in het programma staan wekelijkse individuele ateliergesprekken met prominente kunstenaars en andere kunstprofessionals, met als doel door kritische feedback vanuit verschillende praktijkperspectieven meer grip te krijgen op de eigen artistieke positie, en aan de hand van experiment nieuwe ideeën te kunnen ontwikkelen.

De Ateliers is gericht op de hedendaagse atelierpraktijk in de meest brede vorm: wij beschouwen het atelier als een cruciale plek voor artistieke productie, een poreus membraan tussen de kunstenaar en de wereld, dat flexibel afgestemd kan worden op de noodzaak tot focus en reflectie, engagement en uitwisseling. Een plek die middenin de wereld staat, waarin onderzoek, denken en reflectie samen kunnen komen in een experimentele maakpraktijk.

Er is geen leeftijdslimiet, de meeste aanmelders zijn echter jonger dan 28. Aanmelders dienen het Engels machtig te zijn. Een voltooide vooropleiding en ervaring in de beroepspraktijk zijn niet vereist.  Alle aanmeldingen worden beoordeeld door de vaste begeleiders van De Ateliers op onder andere artistieke urgentie, potentieel voor ontwikkeling, en experimenteel engagement met de visuele/materiële/formele mogelijkheden van de kunstpraktijk.

Deadline voor de aanmeldingen is 1 februari 23.59. Wij accepteren alleen aanmeldingen die gemaakt zijn met ons online aanmeldingsformulier.